CHÍNH SÁCH THUÊ XE THEO THÁNG

Ký hợp đồng tối thiểu 1 năm.

Giá thuê xe tháng đã bao gồm:

  • Lương tài xế
  • Chi phí nhiên liệu
  • Bảo hiểm hành khách ngồi trên xe
  • Bảo hiểm thân vỏ xe
  • Bảo dưỡng định kỳ chính hãng

Giá thuê xe chưa bao gồm:

  • Hoá đơn giá trị gia tăng (VAT 10%) nếu cần
  • Phí cầu đường, bến bãi đậu xe tham quan theo yêu cầu quý khách
  • Phát sinh lưu đêm xe ở tỉnh khác

5 chỗ

Xe du lịch - công tác
Liên hệ

Mercedes

5 chỗ

Có tài xế

Xe du lịch - công tác
Liên hệ

Mercedes

5 chỗ

Có tài xế

Xe du lịch - công tác
Liên hệ

Mercedes

5 chỗ

Có tài xế

Xe du lịch - công tác
Liên hệ

Mercedes

5 chỗ

Có tài xế

Xe du lịch - công tác
Liên hệ

Mercedes

5 chỗ

Có tài xế

Xe du lịch - công tác
Liên hệ

Honda

5 chỗ

Có tài xế

Xe trưng bày
Liên hệ

Toyota

5 chỗ

Không có tài xế

Xe du lịch - công tác
Liên hệ

Toyota

5 chỗ

Có tài xế

Xe du lịch - công tác
Liên hệ

Vinfast

5 chỗ

Có tài xế

7 chỗ

Xe du lịch - công tác
Liên hệ

Toyota

7 chỗ

Có tài xế

Xe du lịch - công tác
Liên hệ

Kia

7 chỗ

Có tài xế

Xe du lịch - công tác
Liên hệ

Toyota

7 chỗ

Có tài xế

Xe du lịch - công tác
Liên hệ

Kia

7 chỗ

Có tài xế

Xe du lịch - công tác
Liên hệ

Kia

7 chỗ

Có tài xế

Xe du lịch - công tác
Liên hệ

Suzuki

7 chỗ

Có tài xế

16 - 29 - 45 chỗ