CHÍNH SÁCH THUÊ XE THEO THÁNG

Ký hợp đồng tối thiểu 1 năm.

Giá thuê xe tháng đã bao gồm:

  • Lương tài xế
  • Chi phí nhiên liệu
  • Bảo hiểm hành khách ngồi trên xe
  • Bảo hiểm thân vỏ xe
  • Bảo dưỡng định kỳ chính hãng

Giá thuê xe chưa bao gồm:

  • Hoá đơn giá trị gia tăng (VAT 10%) nếu cần
  • Phí cầu đường, bến bãi đậu xe tham quan theo yêu cầu quý khách
  • Phát sinh lưu đêm xe ở tỉnh khác